URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.

05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.

10-13.09.2017: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies, Cluj-Napoca, UBB-FSEGA + Geog., abstract by 23.05.2017, 280 GBP.

11-15.09.2017: Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB-Geog., abstract by 31.03.2017, 300 EURO.

14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

17 oct. 2014

Conferința internațională ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, 18-19 octombrie 2014, Cluj-Napoca. International Conference on ”Regional Disparities and Regional Development: from Scientific Research to Policy Recommendations”, 18-19 October 2014, Cluj-Napoca.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează cea de-a șasea conferință internațională cu tema ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Centrului de Geografie Regională. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Facultății de Geografie sâmbătă, 18 octombrie 2014, iar duminică, 19 octombrie, va fi organizată o aplicație de teren la Turda și Salina Turda.
Cei care doreau să participe trebuiau să completeze formularul de înscriere, disponibil aici, până în data de 15 septembrie 2014, incluzând mai multe informații despre autori, titlul și rezumatul lucrării în limba engleză, și să-l trimită la cgr@geografie.ubbcluj.ro. La aceeași adresă trebuie trimise și lucrările complete până la 1 februarie 2015. Taxa de participare este de 150 RON, la care se adaugă 50 RON, opțional, pentru aplicația de teren. Aceasta se va achita la secretariatul conferinței în prima zi, 18 octombrie 2014.  Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul conferinței și în invitație.
The Centre for Regional Geography within the Faculty of Geography, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, organizes the sixth international conference on ”Regional Disparities and Regional Development: from Scientific Research to Policy Recommendations”, on the occasion of the 10th anniversary of the Centre for Regional Geography. The conference sessions will take place on Saturday, 18 October 2014, in the building of the Faculty of Geography. On Sunday, 19 October, there will be a fieldtrip to Turda and Turda Salt Mine.
The participants had to fill the registration form, available online, until the 15th of September 2014, including information in English regarding the authors, the title and abstract of the paper and to submit it to cgr@geografie.ubbcluj.ro. The same address should be used when submitting the final paper, before the 1st of February, 2015. The registration fee is either 185 EURO (including accommodation) or 150 RON (without accommodation). An optional fee of 15 EURO is for the fieldtrip. The fees will be paid on the first day of the conference, 18 October 2014, at the registration desk. More details are available on the conference website and in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu