URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

27 feb. 2014

Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 3-5 aprilie 2014, Timișoara. International Conference on ”Tourism and Durable Development”, 3-5 April 2014, Timișoara.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 3 și 5 aprilie 2014, al treilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 3 aprilie, și vineri, 4 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 5 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2014, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 3 martie 2014. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței, este de 150 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the third ”Tourism and Durable Development” International Conference between 3 and 5 April 2014. The sessions of the conference will take place on Thursday, April 3, and on Friday, April 4, in the main building of the faculty. On Saturday, the 5th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2014, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 3, 2014. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu