URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

27 feb. 2014

Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 3-5 aprilie 2014, Timișoara. International Conference on ”Tourism and Durable Development”, 3-5 April 2014, Timișoara.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 3 și 5 aprilie 2014, al treilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 3 aprilie, și vineri, 4 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 5 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2014, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 3 martie 2014. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței, este de 150 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the third ”Tourism and Durable Development” International Conference between 3 and 5 April 2014. The sessions of the conference will take place on Thursday, April 3, and on Friday, April 4, in the main building of the faculty. On Saturday, the 5th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2014, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 3, 2014. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu