URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

24 mar. 2014

Colocviul român-algerian-francez ”Direcții contemporane în studiul teritoriului”, 27 mai 2014, București. Romanian-Algerian-French Workshop ”Contemporary Directions in the Study of Territory”, 27 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în data de 27 mai 2014 al cincilea colocviu român-algerian-francez cu titlul ”Direcții contemporane în studiul teritoriului”. Tematica acestei ediții va fi ”Gestiunea teritoriului, riscurilor și orașelor”. Colocviul va avea loc în amfiteatrul ”George Vâlsan” din Facultatea de Geografie.
Participanții se pot înscrie până la data de 10 aprilie 2014, trimițând titlul și rezumatul lucrării (în franceză sau engleză) la una din adresele: loretacepoiu@yahoo.com sau dobre@geo.unibuc.ro. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, trebuie achitată până la aceeași dată. Mai multe informații sunt disponibile în invitație.
On the 27th of May 2014, the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the fifth Romanian-Algerian-French workshop ”Contemporary Directions in the Study of Territory”. The subject of this edition is ”The management of territory, risks and towns”. The event will take place in ”George Vâlsan” Hall in the Faculty of Geography.
Participants may register until the 10th of April 2014, by submitting the title and abstract of their paper to one of the addresses: loretacepoiu@yahoo.com or dobre@geo.unibuc.ro. The registration fee is 50 RON and the deadline for its payment is also April 10, 2014. More information is available in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu