URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

26 apr. 2014

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 29 mai - 1 iunie 2014, Tulcea. The Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 29 May - 1 June 2014, Tulcea

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 29 mai - 1 iunie 2014 se va desfășura la Tulcea Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și a Societății de Geografie din România, filiala Tulcea. Prima zi, joi, 29 mai 2014, este dedicată sosirii și cazării participanților iar seara se va asista la un spectacol cultural. Vineri dimineața, 30 mai, va avea loc deschiderea oficială a conferinței și comunicările în plen, la Teatrul ”Jean Bart”, iar după-masa, comunicările pe secțiuni, la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” și la Muzeul de Științele Naturii. Seara se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă, 31 mai, se vor organiza două excursii, una de dimineață, în Delta Dunării, și una de după-masă, în partea de nord a Podișului Dobrogei. Ziua de duminică, 1 iunie, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înscriere până în data de 30 aprilie 2014. Taxa de participare este de 100 RON și trebuie achitată până la aceeași dată. Cele două excursii se plătesc suplimentar: 45 RON pentru Deltă și 25 RON pentru Podișul Dobrogei. De asemenea, se poate achita și cazarea în locațiile propuse de organizatori. Informații suplimentare sunt disponibile în circulară și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.
Between 29 May and 1 June 2014, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Tulcea. The organizers are the Tulcea County Board of Education and the Romanian Geographical Society, Tulcea Branch. The first day, 29 May 2014, is dedicated to the arrival and accommodation of the participants, and a cultural show is programmed in the evening. On Friday morning, 30 May, the opening ceremony of the conference and the plenary session will take place at ”Jean Bart” Theatre. During the afternoon, the sessions of the conference will be hosted by ”Spiru Haret” Dobrudja College and the Museum of Natural Sciences. The evening will end with the gala dinner. On Saturday, 31 May, two fieldtrips will be organized. ona in the morning, in the Danube Delta, and one in the afternoon, in the Dobrudja Plateau. Sunday, 1st of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the registration form no later than 30 April 2014. The registration fee is 100 RON and should be paid before or on the same date. The two fieldtrips involve additional fees: 45 RON for the Danube Delta and 25 RON for the Dobrudja Plateau. One may also pay for the accommodation in the location suggested by the organizers. More details are available in the conference call and on the website of Tulcea County Board of Education (all in Romanian).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu