URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

30 oct. 2016

Conferința Internațională ”Reducerea Riscurilor pentru Orașe Reziliente” - RRRC, 3-4 noiembrie 2016, București. International Conference ”Risk Reduction for Resilient Cities”, 3-4 November 2016, Bucharest

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC organizează în perioada 3-4 noiembrie 2016 conferința internațională ”Reducerea Riscurilor pentru Orașe Reziliente”. Evenimentul face parte din proiectul național de cercetare URBASRISK și va fi găzduit de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”.
Pentru a participa, trebuia trimis rezumatul lucrării propusă spre prezentare utilizând adresa aceasta până cel târziu în 5 octombrie 2016. În cazul în care rezumatul a fost acceptat, lucrarea finală trebuia trimisă utilizând aceeași adresă în conformitate cu modelul până în 16 octombrie 2016. Formularul de înregistrare trebuie trimis la adresa rrrc2016@gmail.com. Taxa de participare în valoare de 80 EURO (sau echivalentul în lei) se putea plăti până în 17 octombrie 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul conferinței (exclusiv în limba engleză).
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism of Bucharest and the National Institute for Research and Development in Constructions, Urban Planning and Sustainable Spatial Development URBAN INCERC organize the international conference ”Risk Reduction for Resilient Cities” on the 3rd and 4th of November, 2016. The event is part of the national research project URBASRISK and will be hosted by ”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism.
To participate, one should have sent the abstract of the proposed paper using this website no later than October 5, 2016. If the abstract was accepted, the final paper should have been sent by using the same website according to the template on or before October 16, 2016. The registration form should have been also sent to rrrc2016@gmail.com. The registration fee of 80 EURO could be paid until October 17, 2016. More details are available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu