URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

13 apr. 2016

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 19-21 mai 2016, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 19-21 May 2016, Târgoviște

În perioada 19-21 mai 2016, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a treia ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se puteau înregistra până în data de 30 martie 2016, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuia trimis la adresa geg2016@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2014 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
Between 19 and 21 May 2016, ”Valahia” University of Târgoviște will host the third edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years).
Registration was possible until the 30th of March 2016, by filling the online form, which also includes the abstract of the paper, and then submitted it to the address geg2016@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2016 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu