URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

13 apr. 2016

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 19-21 mai 2016, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 19-21 May 2016, Târgoviște

În perioada 19-21 mai 2016, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a treia ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se puteau înregistra până în data de 30 martie 2016, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuia trimis la adresa geg2016@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2014 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
Between 19 and 21 May 2016, ”Valahia” University of Târgoviște will host the third edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years).
Registration was possible until the 30th of March 2016, by filling the online form, which also includes the abstract of the paper, and then submitted it to the address geg2016@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2016 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu