URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

15 feb. 2016

Conferința Internațională a Societății Europene pentru Conservarea Solurilor ”Solul - viitorul nostru comun”, 15-18 iunie 2016, Cluj-Napoca. 2016 European Society for Soil Conservation Conference ”Soil - Our Common Future”, 15-18 June 2016, Cluj-Napoca

Societatea Europeană pentru Conservarea Solurilor, în parteneriat cu Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice din Cluj-Napoca, organizează la Cluj-Napoca în perioada 15-18 iunie 2016 conferința internațională intitulată ”Solul - viitorul nostru comun”. Miercuri, 15 iunie 2016, va fi organizat un cocktail de primire al participanților, joi și vineri, 16 și 17 iunie 2016, vor avea loc prezentările pe secțiuni iar sâmbătă, 18 iunie 2016, se va organiza o excursie. Una din ultimele seri va fi rezervată cinei festive.
Participanții trebuie să se înscrie trimițând și un rezumat al lucrării propuse, până în 15 februarie 2016, la adresa de e-mail horea.bedelean@ubbcluj.ro. Notificarea cu privire la acceptarea lucrării propuse va fi primită până la 1 martie 2016. Taxa de participare standard este de 250 EURO dacă se plătește până în 30 aprilie 2016, 300 EURO până la 1 iunie 2016 și 350 EURO dacă se plătește ulterior. Cina festivă costă în plus 50 EURO (respectiv 60 EURO sau 70 EURO). Pentru studenți, masteranzi și doctoranzi este o taxă de participare redusă, respectiv 100 EURO până pe 30 aprilie, 125 EURO până la 1 iunie și 150 EURO ulterior. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe site-ul conferinței și în circulară.
The European Society for Soil Conservation, together with ”Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine and the Office for Pedological and Agrochemical Studies organize the international conference entitled ”Soils - Our Common Feature”. The event will take place at Cluj-Napoca between 15 and 18 June 2016. On Wednesday, 15 June, a welcome cocktail will be organized for arriving participants. The paper sessions will take place on Thursday and Friday, 16 and 17 June 2016. A fieldtrip will be organized on Saturday, 18 June 2016. One of the last evenings will be reserved for the gala dinner.
Participants must register by submitting an abstract of their proposed paper before or on the 15th of February 2016 to horea.bedelean@ubbcluj.ro. The notification regarding the acceptance of the abstract should be received no later than 1 March 2016. The regular registration fee is 250 EURO if it is paid on or before 30 April 2016, 300 EURO if paid on or before the 1st of June 2016 and 350 EURO later than that. The gala dinner costs an additional 50 EURO (or 60 EURO and 70 EURO respectively). Bachelor, master and PhD students have a reduced fee of 100 EURO before 30 April, 125 EURO before 1 June and 150 EURO later. More details are available on the conference website and in the first circular.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu