URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

9 sept. 2016

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 21-23 octombrie 2016, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 21-23 October 2016, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 21-23 octombrie 2016 cea de-a 36-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 21 octombrie, și sâmbătă, 22 octombrie 2016. Vineri seara va avea loc și o serată culturală iar sâmbătă seara, un tur ghidat al orașului Iași și o serată festivă. Duminică, 23 octombrie 2016, va fi organizată o aplicație de teren în județul Vaslui. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, engleză și franceză.
Înscrieri la lucrările seminarului se puteau face până în data de 1 septembrie 2016. În acest sens, trebuia completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până la 7 septembrie 2016. Taxa de participare în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din județul Vaslui, trebuie achitată până în 1 octombrie 2016 (o taxă redusă era valabilă până la 1 septembrie 2016). În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 octombrie 2016. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 36th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 21st and 23th of October 2016. The paper sessions will take place on Friday, 21 October, and Saturday, 22 October 2016, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening”, while on Saturday evening a guided tour of Iași will be organized, followed by a festive dinner. On Sunday, 23 October 2016, a fieldtrip will be organized in Vaslui County.
The deadline for the registration at the conference was 1 September 2016. To register, one should have filled in the registration form,  including an abstract of their paper. An answer regarding the acceptance of the paper should have arrived by September 7, 2016. The registration fee is 50 Euro and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to Vaslui County is optional and is not included in the registration fee. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of October 2016. Further information is available on the conference website and in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu