URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

9 oct. 2016

Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 5-6 noiembrie 2016, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 5-6 November 2016, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  organizează cea de-a XII-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 5-6 noiembrie 2016. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități. În după-amiaza celei de-a doua zile, duminică, 6 noiembrie 2016, se va organiza și o aplicație de teren, la alegere - un tur ghidat al orașului Cluj-Napoca o vizită la salina Turda sau la Grădina Zmeilor.
Înscrierea la conferință se poate face până la 20 octombrie 2016, prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 100 lei și se achită cel târziu până la aceeași dată (20 octombrie 2016). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 lei / concurs. Studenții și masteranzii din cele două facultăți organizatoare se pot înscrie gratuit la conferință. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe pagina web a conferinței (aceasta din urmă, doar în engleză).
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, organizes the 12th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 5-6 November 2016. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one for lesson projects or activities. During the afternoon of the second day, Sunday, 6 November, a fieldtrip will be organized and participants may choose either a guided tour of Cluj-Napoca City, a visit to Turda Salt Mine or to Grădina Zmeilor (Dragons' Garden Nature Reserve).
Registration to the conference is possible until 20 October 2016 by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee is 250 EURO for participants outside Romania, including conference materials, accommodation, most meals, social dinner and the fieldtrip. The registration fee should also be paid by 20 October 2016. Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. The bachelor and master degree students of the two organizing faculties may register freely to the conference. Other details are available in the announcement and on the conference webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu