URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.

05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.

10-13.09.2017: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies, Cluj-Napoca, UBB-FSEGA + Geog., abstract by 23.05.2017, 280 GBP.

11-15.09.2017: Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB-Geog., abstract by 31.03.2017, 300 EURO.

14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 iun. 2015

Simpozionul internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare”, 2-3 octombrie, Cluj-Napoca. International Symposium ”Sustainable Tourist Destinations. Identity, image, innovation”, 2-3 October 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează în 2 și 3 octombrie 2015 cea de-a doua ediție a simpozionului internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare”. Simpozionul se adresează atât cadrelor didactice și cercetărilor, cât și operatorilor în industria turistică, autorităților locale și naționale, precum și doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Prima zi, vineri, 2 octombrie 2015, este dedicată comunicărilor științifice, iar a doua zi, sâmbătă, 3 octombrie, se va organiza o aplicație de teren în Transilvania.
În vederea participării, trebuie trimis online formularul de înregistrare, care include și un rezumat în engleză al lucrării propuse, până la data de 17 august 2015. Taxa de participare de 150 lei și, opțional, taxa pentru aplicația de teren de 170 lei, trebuie achitate până la 31 august 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul simpozionului.
On 2 and 3 October 2015, the Faculty of Geography within ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organizes the second edition of the international symposium ”Sustainable Tourist Destinations. Identity, image, innovation”. The symposium is targeted to both academic staff and researchers, as well as to providers in hospitality industry, local and national authorities, PhD students, graduate and post-graduate students. The first day, Friday 2 October 2015, is dedicated to the paper sessions, while on Saturday, 3 October, a fieldtrip will be organized in Transylvania.
The participants should fill and submit online the registration form which includes an abstract of their paper no later than 17 August 2015. The registration fee of 35 EURO and optionally the fieldtrip fee of 40 EURO should be paid by 31 August 2015. More details are available on the symposium website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu