URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

24 aug. 2015

Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 24-25 octombrie 2015, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 24-25 October 2015, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  în parteneriat cu Societatea de Geografie din România - filiala ”Alma Mater Napocensis” și EUGEO, organizează cea de-a XI-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 24-25 octombrie 2015. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități. Duminică, 25 octombrie 2015, se va organiza și o aplicație de teren, la alegere - un tur ghidat al orașului Cluj-Napoca sau o vizită la salina Turda.
Înscrierea la conferință se poate face până la 5 septembrie 2015, prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Formularul se poate completa și online. Taxa de participare este de 120 RON pentru cei care achită până la termenul standard (30 septembrie 2015) și de 150 RON pentru cei care achită până la al doilea termen (15 octombrie 2015). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 RON / concurs. Aplicația de teren costă încă 50 RON. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe pagina web a conferinței (aceasta din urmă, doar în engleză).
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, in partnership with the Romanian Geographical Society - ”Alma Mater Napocensis” Branch and EUGEO, organizes the 11th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 24-25 October 2015. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one for lesson projects or activities. On Sunday, 25 October, a fieldtrip will be organized and participants may choose either a guided tour of Cluj-Napoca City or a visit to Turda Salt Mine.
Registration to the conference is possible until 5 September 2015 by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The form may also be filled in online. The registration fee is 250 EURO for participants outside Romania, including conference materials, accommodation, most meals and the fieldtrip. The registration fee should also be paid by 5 September 2015. Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. Other details are available in the announcement and on the conference webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu