URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

10 mar. 2015

Conferința aniversară ”65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC 1950-2015”, 13-15 mai 2015, București. Anniversary Conference ”65 Years of Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. From INCERC to NIRD URBAN-INCERC 1950-2015”, 13-15 May 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza în perioada 13-15 mai 2015 la sediul INCERC din București, cea de-a noua ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. Această ediție este una aniversară, sărbătorind ”65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC 1950-2015”. În cele trei zile, în afară de prezentarea lucrărilor, vor avea loc numeroase evenimente științifice asociate - seminarii, workshop-uri, vizite în laboratoare, expoziții, momente festive.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 17 aprilie 2015. Termenul limită până la care trebuie trimis rezumatul lucrării, respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile din circulară, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro, este însă 27 martie 2015. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 9 mai 2015. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the ninth edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest between 13 and 15 May 2015. This is an anniversary edition, focusing on ”65 Years of Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. From INCERC to NIRD URBAN-INCERC 1950-2015”. During the three days of conference, apart from paper presentations, there will be many associated scientific events - seminars, workshops, visits to laboratories, exhibitions, festive moments.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on April 17, 2015. The deadline for submitting the abstract and the full paper, for those wishing to publish it in the conference volume, respecting the instructions provided in the call, to alexandru.petrisor@incd.ro is however March 27, 2015. The full paper may be submitted for publication to one of the journals  of the institute  before or on May 9, 2015. Other details are available (in Romanian) on the conference webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu