URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.

05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.

10-13.09.2017: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies, Cluj-Napoca, UBB-FSEGA + Geog., abstract by 23.05.2017, 280 GBP.

11-15.09.2017: Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB-Geog., abstract by 31.03.2017, 300 EURO.

14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

19 apr. 2015

Simpozionul Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”, 7 mai 2015, Iași. National Symposium on ”Toponymy between History, Geography and Linguistics”, 7 May 2015, Iași.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În data de 7 mai 2015 va avea loc la Iași cea de-a doua ediție a Simpozionului Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”. Evenimentul se va desfășura în sala mică de conferințe a Filialei Iași a Academiei Române, fiind organizat de Departamentul de Toponimie al Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”, cu sprijinul Asociației Culturale ”A. Philippide” și sub egida Academiei Română - Filiala Iași.
În vederea participării, titlul și rezumatul lucrării propuse trebuiau trimise până în data de 31 martie 2015 la adresa simpoziontoponimie@gmail.com. Răspunsul de la organizatori privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până în 10 aprilie 2015. Taxa de participare este de 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile în circulară.
The second edition of the National Symposium ”Toponymy between History, Geography and Linguistics” will take place in Iași on the 7th of May 2015. The event will be hosted by the small conference room of the Romanian Academy - Iași Branch and is organized by the Department of Toponymy of ”A. Philippide” Institute for Romanian Philology, with the support of ”A. Philippide” Cultural Association and unde the aegis of the Romanian Academy - Iași Branch.
In order to participate, the title and abstract of the proposed paper should have been submitted by the 31st of March 2015 to simpoziontoponimie@gmail.com. The organizers should have notified the authors regarding the acceptance of the paper until the 10th of April 2015. The registration fee is 50 lei. More information is available (in Romanian only) in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu