URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

19 apr. 2015

Simpozionul Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”, 7 mai 2015, Iași. National Symposium on ”Toponymy between History, Geography and Linguistics”, 7 May 2015, Iași.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În data de 7 mai 2015 va avea loc la Iași cea de-a doua ediție a Simpozionului Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”. Evenimentul se va desfășura în sala mică de conferințe a Filialei Iași a Academiei Române, fiind organizat de Departamentul de Toponimie al Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”, cu sprijinul Asociației Culturale ”A. Philippide” și sub egida Academiei Română - Filiala Iași.
În vederea participării, titlul și rezumatul lucrării propuse trebuiau trimise până în data de 31 martie 2015 la adresa simpoziontoponimie@gmail.com. Răspunsul de la organizatori privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până în 10 aprilie 2015. Taxa de participare este de 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile în circulară.
The second edition of the National Symposium ”Toponymy between History, Geography and Linguistics” will take place in Iași on the 7th of May 2015. The event will be hosted by the small conference room of the Romanian Academy - Iași Branch and is organized by the Department of Toponymy of ”A. Philippide” Institute for Romanian Philology, with the support of ”A. Philippide” Cultural Association and unde the aegis of the Romanian Academy - Iași Branch.
In order to participate, the title and abstract of the proposed paper should have been submitted by the 31st of March 2015 to simpoziontoponimie@gmail.com. The organizers should have notified the authors regarding the acceptance of the paper until the 10th of April 2015. The registration fee is 50 lei. More information is available (in Romanian only) in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu