URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

15 apr. 2015

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 29-31 mai 2015, București - Constanța. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 29-31 May 2015, Bucharest - Constanța

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București, în parteneriat cu Facultatea de Management Financiar-Contabil din Constanța, organizează în perioada 29-31 mai 2015 cea de-a șaptea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 29 mai 2015, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. După înregistrarea celorlalți participanți, se va pleca spre Constanța. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Constanța, la Facultatea de Management Financiar-Contabil a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 30 mai 2015. În ultima zi, duminică, 31 mai 2015, se va pleca într-o aplicație de teren în Dobrogea, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 25 aprilie 2015. Taxa de participare în valoare de 300 RON (plus, opțional, 100 RON pentru aplicația de teren) trebuie achitată până la data de 1 mai 2015. Studenții și masteranzii din România pot participa gratuit. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest together with the Faculty of Financial and Accounting Management of Constanța organizes the seventh edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 29th and the 31st of May, 2015. The symposium will start on Friday, 29 May 2015, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. After the registration of the other participants, transport to Constanța will be provided. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Constanța, at the Faculty of Financial and Accounting Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 30 May 2015. On the last day, 31 May 2015, a fieldtrip will be organized in Dobrudja, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 25th of April 2015, the latest. The registration fee of 250 EURO (fieldtrip included) must be paid by the 1st of May, 2015. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 100 EURO (everything included). More details are available on the symposium website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu