URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

31 mar. 2017

Conferința internațională ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” CACTUS 2017, 5-7 octombrie 2017, Predeal. International Conference ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” CACTUS 2017, 5-7 October 2017, Predeal

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii, organizează în perioada 5-7 octombrie 2017, la Predeal, cea de-a șasea conferință internațională de turism intitulată ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” (CACTUS 2017).
Participanții trebuie să se înregistreze online și să trimită un rezumat al lucrării, conform modelului, până la data de 15 mai 2017, urmând să primească un răspuns până la 20 mai. Dacă rezumatul este acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă, conform modelului, până la 15 iulie 2017. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 20 iulie 2017. Taxa de participare este în valoare de 150 EURO (75 EURO pentru doctoranzi, gratis pentru masteranzi) până în data de 15 iunie 2017 sau crește la 200 EURO (100 EURO pentru doctoranzi, tot gratis pentru masteranzi) până la 1 septembrie 2017. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Business and Tourism, the Department of Tourism and Geography and the Centre of Academic Research in Tourism and Services, organizes the sixth international conference on tourism entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2017) at Predeal, between the 5th and the 7th of October 2017.
The participants should register online and submit an abstract of their proposed paper according to the template before or on May 15, 2017. They will be notified regarding the acceptance of their abstract until the 20th of May. If the abstract is accepted, the full paper should be submitted according to the template by July 15, 2017. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before July 20, 2017. The early-bird registration fee is 150 EURO (75 EURO for PhD candidates, no fee for Master degree students) until the 15th of June 2017 while the regular fee is 200 EURO (100 EURO for PhD candidates, no fee for Master students) until the 1st of September 2017. More details are available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu