URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

5 ian. 2017

Conferința internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 25-27 mai 2017, Alba Iulia. International Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 25-27 May 2017, Alba Iulia

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești și Facultatea de Științe Economice a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul Internațional de Protecție a Mediului și Controlul Calității Alimentelor, și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează la Alba Iulia între 25 și 27 mai 2017 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării (maxim o pagină, în engleză, conform modelului) până în data de 20 februarie 2017, urmând ca până la 28 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet poate avea maxim 7 pagini, în engleză, conform modelului de mai sus. Taxa de participare (120 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2017. Autorii anunțați că lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Exact and Engineering Sciences and the Faculty of Economic Sciences of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, by means of the International Centre of Environmental Protection and Food Quality Control and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 25th and 27th of May 2017.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper (no more than one page, according to the template) prior to February 20th, 2017 and they will receive an acceptance notification by February 28th, 2017. The full paper may have 7 pages at most, in English, according to the above template. The registration fee (120 EURO) should be paid before April 15th, 2017. The authors notified that their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology” will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu