URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

4 mar. 2018

Colocviul internațional ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice”, 15-17 martie 2018, Cluj-Napoca. International Symposium ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, 15-17 March 2018, Cluj-Napoca

Cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație ce se va desfășura la Cluj-Napoca în 16 martie 2018, Asociația Internațională de Climatologie (AIC) va organiza în parteneriat cu Centrul de Cercetare al Hazardelor și Riscurilor Geografice de la Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca un colocviu internațional cu tema ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice”. Comunicările științifice vor avea loc joi, 15 martie 2018. Vineri, 16 martie, se vor vizita laboratoarele Centrului de Cercetare a Hazardelor și Riscurilor Geografice (GeoRisc) și vor avea loc întâlniri cu membrii AIC. Sâmbătă, 17 martie 2018, se va organiza o aplicație de teren la Turda, Alba Iulia și Jidvei. Limbile colocviului sunt franceza, româna și engleza.
Înscrierea la eveniment era posibilă până în data de 15 noiembrie 2017, prin trimiterea titlului potențialei comunicări la adresa iulian.holobaca@ubbcluj.ro. Rezumatul extins (4-6 pagini) al lucrării trebuia trimis la aceeași adresă până în 15 ianuarie 2018. Notificarea privind acceptarea prezentării trebuia să parvină până în 15 februarie 2018. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul colocviului.
On the occasion of its board meeting in Cluj-Napoca on the 16th of March 2018, the International Association of Climatology (AIC) will organize in partnership with the Research Center of Geographical Hazards and Risks of the Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca the International Symposium ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”. The scientific sessions will take place on Thursday, 15 March 2018. On Friday, 16 March, participants will visit the laboratories of the Research Center of Geographical Hazards and Risks and there will be meetings with the members of the AIC. On Saturday, 17 March 2018, a fieldtrip will be organized to Turda, Alba Iulia and Jidvei. The languages of the symposium are French, Romanian and English.
Registration to the event was possible until the 15th of November 2017 by submitting the title of the proposed paper to iulian.holobaca@ubbcluj.ro. The extended abstract (4-6 pages) should have been submitted to the same address by the 15th of January 2018. The notification regarding the acceptance of the paper should have arrived before or on the 15th of February 2018. No registration fee is required. More details are available on the symposium webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu