URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

10 mai 2018

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisajele: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 11-13 mai 2018, București - Cheia. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 11-13 May 2018, Bucharest - Cheia

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Academia Română, Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București,  Asociația Profesională de Geografie, Ecologie și Turism ”Destin Geografic” (APGET-DG) și Liceul din Măneciu organizează în perioada 11-13 mai 2018 cea de-a zecea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisajele: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 11 mai 2018, la sediul facultății din București, unde va avea loc ceremonia de deschidere și sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor. Înainte de prânz, se va pleca spre Cheia, unde vor avea loc, după-amiază, lucrările în plen în sala de conferințe a hotelului Floris. Lucrările în plen și pe secțiuni vor continua la Cheia sâmbătă, 12 mai 2018, după-amiază având loc și o aplicație de teren la Muntele Roșu, urmată de cina festivă. În ultima zi, duminică, 13 mai 2018, se va merge într-o aplicație de teren în Munții Ciucaș, și apoi spre București.
Cei care doreau să participe trebuiau să se fi înscris online și să fi urmat instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 1 mai 2018, conform modelului. Taxa de participare în valoare de 645 lei (pentru 3 zile, incluzând și aplicațiile de teren) sau 150 lei (pentru o singură zi, fără aplicații de teren) trebuia achitată tot până la data de 1 mai 2018. Valoarea taxei pentru studenții și masteranzii din România este 550 lei (gratuit pentru cei care participă doar la sesiunea de postere de la București), iar pentru doctoranzii români, 585 lei. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The National Agency for Natural Protected Areas, together with the Ministry of Environment, the Ministry of National Education, the Romanian Academy, the Faculty of Engineering, Computer Sciences and Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest, the Professional Association of Geography, Ecology and Tourism ”Geographical Destiny” (APGET-DG), organizes the tenth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 11th and the 13th of May, 2018. The symposium will start on Friday, 11 May 2018, in the faculty building in Bucharest, where the opening ceremony and the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. Before lunch, participants will depart for Cheia, where the plenary session will take place in the conference room of Floris Hotel. The sessions will continue at Cheia on Saturday, 12 May 2018. On Saturday afternoon, there will be a fieldtrip to Muntele Roșu (Red Mountain), followed by the gala dinner. On the last day, Sunday 13 May 2018, a fieldtrip will be organized in Ciucaș Mountains, before the return to Bucharest.
Those who wish to participate must have registered online, following the instructions on the site and should have submitted an abstract of their paper until the 1st of May 2018, the latest, according to the template. The registration fee of 300 EURO (fieldtrips and meals included) must have also been paid by the 1st of May, 2018. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 150 EURO and for foreign PhD students - 250 EURO. More details are available on the symposium website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu