URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

14 apr. 2018

Workshop internațional privind regenerarea urbană, 31 mai - 2 iunie 2018, Cluj-Napoca. International Workshop on Urban Regeneration, 31 May - 2 June 2018, Cluj-Napoca

În perioada 31 mai - 2 iunie la Cluj-Napoca se va organiza un workshop internațional privind regenerarea urbană, în organizarea WeRise (Colectivul de Regenerare Urbană), a U-RISE (masteratul de Regenerare Urbană și Inovare Socială) și a revistei Territorial Identity and Development (TID), în comitetul de organizare fiind cadre didactice și cercetători de la mai multe universități și instituții academice din România și Italia. Tema workshop-ului este ”Reciclând viduri urbane în orașele post-socialiste - metode și acțiuni de regenerare urbană”.
Participanții se puteau înscrie la workshop dacă trimiteau rezumatul lucrării propuse pentru a fi prezentată până la data de 31 martie 2018 la una din adresele de e-mail menționate în invitație. Taxa de participare este de 10 EURO. Participanții au posibilitatea de a publica lucrările în revista Territorial Identity and Development (TID). Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul revistei și în invitație (în engleză).
Between the 31st of May and the 2nd of June 2018, WeRise (Urban Regeneration Collective), U-RISE (Urban Regeneration and Social Innovation Master) and the journal Territorial Identity and Development (TID) organize an International Workshop on Urban Regeneration. The organising committee includes academic staff and researchers from several universities and other academic institutions in Romania and Italy. The subject of the workshop is ”Recycling Urban Voids in Post-Socialist Cities - Methods and Actions to Achieve Urban Regeneration”.
Participants could register for the workshop by submitting an abstract of the proposed paper until the 31st of March 2018 to one of the e-mail addresses provided in the call for papers. The workshop fee is 10 EURO. The participants have the possibility to publish their papers in the journal Territorial Identity and Development (TID). More details are available on the journal website and in the call for papers.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu