4 sept. 2021

Conferința Națională Anuală a Societății Române de Geografie și Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 3-5 septembrie 2021, Iași. The Annual National Conference of the Romanian Geographical Society and ”Dimitrie Cantemir” International Geographical Conference, 3-5 September 2021, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în paralel în perioada 3-5 septembrie 2021 două manifestări de amploare și de mare tradiție: a 145-a ediție a Conferinței Naționale Anuale a Societății Române de Geografie și cea de-a 41-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări au loc vineri, 3 septembrie 2021, în clădirile Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ziua se va încheia cu o serată festivă. Sâmbătă, 4 septembrie, participanții pot opta pentru una din cele două aplicații de teren în Moldova. Duminică, 5 septembrie, va avea loc un tur ghidat al municipiului Iași. Limbile oficiale ale conferinței sunt română, franceză și engleză.
Înscrieri la lucrările celor două conferințe se puteau face până în data de 1 august 2021. În acest sens, trebuia completat formularul de înscriere, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până la 8 august 2021. Taxa de participare este de 150 lei și trebuia achitată până la 1 august 2021. Participarea la oricare din aplicațiile de teren costă încă 150 lei. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
Between 3 and 5 September 2021, the Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes two traditional and important events: the 145th edition of the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society and the 41st edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographical Conference. The paper sessions took place on Friday, 3 September 2021, in the buildings of the ”Alexandru Ioan Cuza” University in Iași. The day will end with a festive dinner. On Saturday, 4 September, the participants may opt for one of the two field trips in Moldova. A guided tour of Iași City will be organized on Sunday, 5 September. The official languages of the conference are Romanian, French and English.
The deadline for the registration at the conference was the 1st of August 2021. To register, one should have filled in the registration form, including an abstract of the proposed paper. An answer regarding the acceptance of the paper should have arrived by 8 August 2021. The conference registration fee is 30 EURO and had to be paid before or on 1 August 2021. Any of the Saturday field trips would cost an additional 30 EURO. Further information is available on the conference website.

31 aug. 2021

Conferința Internațională ”Pro Mountains: mediu, turism și dezvoltare durabilă”, 27 septembrie 2021, online (București). International Conference ”Pro Mountains: Environment - Tourism - Sustainable Development”, 27 September 2021, online (Bucharest)

Centrul de Analize Regionale în Turism, Mediu și Dezvoltare Durabilă (CARTEDD) al Facultății de Geografie a Universității din București, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, organizează luni, 27 septembrie 2021, conferința internațională ”Pro Mountains: mediu, turism și dezvoltare durabilă” (ProMounts ETSD), aflată la a 4-a ediție, cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului. Lucrările se vor desfășura online. Tema conferinței este ”Știința, societatea și mediul în timpul pandemiei globale: împreună pentru un viitor sustenabil”.
Pentru a se înscrie, participanții trebuie să completeze formularul de înregistrare online (care include și titlul și rezumatul lucrării în limba engleză) până la data de 15 septembrie 2021. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe detalii sunt disponibile (în engleză) pe site-ul conferinței.
The Research Centre for Regional Analysis in Tourism, Environment and Sustainable Development (CARTEDD) of the Faculty of Geography within the University of Bucharest, in partnership with the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism of Romania, organizes the fourth edition of the international conference ”Pro Mountains: Environment, Tourism and Sustainable Development” (ProMounts ETSD) on Monday, 27 September 2021, on the occasion of the International Day of Tourism. The conference sessions will be held online. The subject of the conference is ”Science, society, environment in global pandemic time: together for a sustainable future”.
To register, participants should fill in the online registration form (including the title and the abstract of their paper in English) before or on 15 September 2021. There is no registration fee. More details are available on the conference website.

6 iun. 2021

Conferința internațională ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 18-19 iunie 2021, online (Iași). International Conference ”Present Environment and Sustainable Development”, 18-19 June 2021, online (Iași)

În perioada 18-19 iunie 2021 va avea loc online cea de-a 16-a ediție a conferinței internaționale ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul conferinței se va organiza și un workshop, cu tema ”Atlasul european al rezilienței. Abordări spațiale multidimensionale ale rezilienței”.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 12 iunie 2021, completând formularul de înregistrare online. Acesta include și spațiu pentru un rezumat de maxim 500 de cuvinte al lucrării propuse (în engleză), dar rezumatul se poate trimite și separat la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 50 lei și se poate plăti online sau prin transfer bancar până în 15 iunie 2021. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe pagina conferinței.
On the 18th and the 19th of June 2021, the 16th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Conference will be organized online by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The conference will include a workshop on ”The European Atlas of Resilience. Multidimensional spatial approaches of resilience”.
The deadline for registration is 12 June 2021, by filling in the online registration form. The form includes a maximum 500 words abstract of the proposed paper, but the abstract may also be sent separately to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 10 EURO and may be paid online or by bank transfer before or on 15 June 2021. More details are available on the conference website.

 

2 iun. 2021

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 4 iunie 2021, online (Cluj-Napoca). Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 4 June 2021, online (Cluj-Napoca)

În organizarea geo-spatial.org și a Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, vineri, 4 iunie 2021, va avea loc online o nouă ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale și seminarii practice online.
Programul manifestării este deja publicat pe pagina web a evenimentului. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înregistrare și să-l trimită până în data de 3 iunie 2021. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a seminarului.
Geo-spatial.org and the Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca will organize a new edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place online on Friday, 4 June 2021. The activities will include oral presentations and practical seminars online.
The programme of the event is already published (in Romanian only) on the webpage of the event. Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form and submit it before or on 3 June 2021. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the seminar webpage.

30 mai 2021

Simpozionul internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, 4-6 iunie 2021, Vatra Dornei. International Symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, 4-6 June 2021, Vatra Dornei (onsite and online)

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 4-6 iunie 2021 cea de-a XIII-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”. Lucrările simpozionului se vor desfășura la Centrul de Pregătire și Formarea Continuă al USV din Vatra Dornei în cursul zilei de vineri, 4 iunie 2021, și în paralel și online. Seara se va încheia cu o cină festivă. Sâmbătă, 5 iunie 2021 se va organiza o aplicație de teren în Carpații Orientali, până la lacul Colibița. Pe tot parcursul manifestării, se vor avea în vedere distanțarea socială și alte proceduri specifice perioadei de pandemie.
În vederea participării, titlul și rezumatul lucrării propuse spre prezentare trebuiau trimise până la 15 mai 2021 accesând formularul de înregistrare online. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare pentru participanții onsite, în valoare de 100 lei, trebuia plătită tot până în 15 mai 2021. Participarea este gratuită pentru cei care intră doar online. Taxa pentru aplicația de teren opțională este de 100 lei și trebuia plătită tot până în 15 mai 2021. Cei care doresc să publice lucrarea in extenso într-un număr special al revistei Georeview, trebuiau să o trimită tot până în 15 mai 2021 la adresa andrei.briciu@atlas.usv.ro. Cei care au trimis lucrarea in extenso până la 30 aprilie 2021, sunt scutiți de plata taxei de participare. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe site-ul simpozionului.
Between 4 and 6 June 2021, the Geography Department within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 13th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”. The sessions of the symposium will be hosted by the University's Centre of Training and Continuous Formation in Vatra Dornei on Friday, 4 June 2021, and online at the same time. The evening will end with a gala dinner. On Saturday, 5 June, a field trip will be organized in the Eastern Carpathians, to Lake Colibița. During the event, there will be specific social distancing measures, as well as other procedures associated to the current pandemic period.
In order to participate, the title and abstract of the paper to be presented should have been submitted no later than 15 May 2021, using the online form. If the paper is accepted, the registration fee of 100 lei for the onsite participants should have been paid on or before 15 May 2021. Registration is free for those wishing to participate online. The fee for the optional field trip is 100 lei, and must also be paid on or before 15 May 2021. Those wishing to publish their full paper in a special issue of Georeview journal must submit it no later than 15 May 2021, to the address andrei.briciu@atlas.usv.ro. Those who sent the full paper before or on 30 April 2021 are exempted from the registration fee. Other details are available (in Romanian) in the call for papers and on the symposium website.

 

13 apr. 2021

Conferința Națională ”George Vâlsan”, 23-24 aprilie 2021, online (Cluj-Napoca). ”George Vâlsan” National Conference, 23-24 April 2021, online (Cluj-Napoca)

Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Studenților din Facultatea de Geografie organizează a cincea ediție a Conferinței Naționale ”George Vâlsan” în perioada 23-24 aprilie 2021. Evenimentul va avea loc online pe platforma Zoom și este dedicat studenților de la nivel licență și master, precum și doctoranzilor. Secțiunea dedicată studenților de la licență și master va avea loc vineri, 23 aprilie 2021, și va include trei teme majore: geografie fizică, geografie umană, precum și geografie regională și planificare teritorială. Secțiunea dedicată doctoranzilor va avea loc sâmbătă, 24 aprilie 2021, temele fiind dintre cele mai diverse. În plus, în acest an va exista și o competiție de hărți, cu temă liberă.
Înscrierile se pot face până la data de 18 aprilie 2021, completând formularul de înscriere online. Este necesar și un scurt rezumat și câteva cuvinte-cheie. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina conferinței de pe Facebook și pe pagina Facultății de Geografie.
The Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the Students' Board of the Faculty of Geography, organizes the fifth edition of "George Vâlsan” National Conference on 23 and 24 April 2021. The event will take place online on Zoom and is addressed to bachelor and master level students, as well as to PhD students. The section addressed to bachelor and master degree students will take place on Friday, 23 April 2021, and will include three major subjects: Physical Geography, Human Geography and Regional Geography and Spatial Planning. The section dedicated to PhD students will take place on Saturday, 24 April 2021, and the subjects are very diverse. Moreover, there will be a map competition this year, without a specific subject.
Registration is possible until the 18th of April 2021, by filling in the online form. A short abstract and a few key words are also necessary. There is no registration fee. More information is available (in Romanian) on the Facebook conference webpage and on the Faculty of Geography webpage.

 

19 mar. 2021

Sesiunea de comunicări științifice a studenților geografi, 16 aprilie 2021, online (Craiova). The scientific paper sessions of Geography students, 16 April 2021, online (Craiova)

Departamentul de Geografie al Facultății de Științe de la Universitatea din Craiova organizează vineri, 16 aprilie 2021, cea de-a XXVII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice a studenților geografi. Evenimentul se adresează exclusiv studenților din ciclurile licență, master și doctorat, doctoranzii având o secțiune aparte. Vor exista două teme majore: Geografie și Turism. Sesiunea de comunicări se va desfășura online.
Participanții se pot înscrie până în 31 martie 2021, completând formularul de înregistrare. Rezumatul lucrării propuse este parte din formularul de înregistrare. Notificarea privind acceptarea lucrării ar trebui să parvină până în 4 aprilie 2021. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe site și în circulară.
On Friday, 16 April 2021, the Department of Geography of the Faculty of Sciences within the University of Craiova organizes the 27th edition of the scientific paper sessions of Geography students. The event is addressed exclusively to bachelor, master and PhD students.  The PhD students will have their own sesction. There will be two main subjects: Geography and Tourism. The sessions will take place online.
Participants should register before or on 31 March 2021, by filling in the registration form. The abstract of the proposed paper is part of the form. The notification regarding the acceptance of the paper should arrive by 4 April 2021. There is no mention of a registration fee. More information is available (in Romanian only) on the website and in the call for papers.