URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

10 nov. 2015

Conferința internațională ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil - CACTUS 2015”, 3-4 decembrie 2015, București. International Conference on Tourism ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability”, 3-4 December 2015, Bucharest

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii, organizează în perioada 3-4 decembrie 2015, la București, cea de-a cincea conferință internațională de turism intitulată ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” (CACTUS 2015).
Participanții trebuiau să trimită organizatorilor un rezumat al lucrării până la data de 1 noiembrie 2015, urmând să primească un răspuns până la 5 noiembrie. Dacă rezumatul a fost acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 20 noiembrie 2015. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 25 noiembrie 2015. Taxa de participare,  în valoare de 100 EURO (50 EURO pentru doctoranzi, gratis pentru masteranzi) trebuie plătită până în data de 20 noiembrie 2015. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Business and Tourism, the Department of Tourism and Geography and the Centre of Academic Research in Tourism and Services, organizes the fifth international conference on tourism entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2015) at Bucharest, on 3 and 4 December 2015.
The participants should have submitted an abstract before November the 1st, 2015 and they were notified regarding their abstract until the 5th of November. If the abstract was accepted, the full paper should be submitted by November 20, 2015. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before November 25, 2015. The registration fee of 100 EURO (50 EURO for PhD candidates, no fee for Master degree students) must be paid until the 20th of November 2015. More details are available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu