URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 iul. 2017

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 13-15 octombrie 2017, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 13-15 October 2017, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 13-15 octombrie 2017 cea de-a 37-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Tema seminarului va fi ”Dezvoltare locală durabilă, inovare socială și reziliență teritorială”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 13 octombrie, și sâmbătă, 14 octombrie 2017. Vineri seara va avea loc și o serată culturală și un tur ghidat al orașului Iași iar sâmbătă seara, o serată festivă. Duminică, 15 octombrie 2017, va fi organizată o aplicație de teren în Republica Moldova. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, franceză și engleză.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 1 septembrie 2017. În acest sens, trebuie completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până la 15 septembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi, 100 lei pentru studenți), la care se adaugă 250 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din Republica Moldova, trebuie achitată până în 31 august 2017 (o taxă cu 50 lei mai mare poate fi achitată până în 30 septembrie 2017). În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 septembrie 2017. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 37th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 13th and 15th of October 2017. The theme of the seminar is ”Local Sustainable Development, Social Innovation and Territorial Resilience”. The paper sessions will take place on Friday, 13 October, and Saturday, 14 October 2017, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening” and a guided tour of Iași ”by night”, while on Saturday evening a festive dinner will be organized. On Sunday, 15 October 2017, a fieldtrip will be organized in the Republic of Moldova. The official languages of the seminar are Romanian, French and English.
The deadline for the registration at the conference is 1 September 2017. To register, one should fill in the registration form,  including an abstract of their paper. An answer regarding the acceptance of the paper should arrive by September 15, 2017. The registration fee is 60 Euro and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to the Republic of Moldova is optional and it costs another 60 Euro. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of September 2017. Further information is available on the conference website and in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu