URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 apr. 2017

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație”, 5-7 mai 2017, Oradea. Students' National Scientific Paper Sessions ”Science. Culture. Civilisation”, 5-7 May 2017, Oradea

Asociația ”Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie, împreună cu Asociația Geografică ”Simion Mehedinți”, ambele din cadrul Universității din Oradea, organizează cea de-a XVIII-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație” în perioada 5-7 mai 2017, la Oradea. Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie, geografie și științe conexe din România și din străinătate. Secțiunea geografică poartă numele profesorului univ. dr. Gheorghe Măhăra și acoperă o tematică vastă: Geografie Fizică, Geografie Umană, Geografie Regională și Planificare Teritorială.
Înscrierea se poate face până în data de 23 aprilie 2017, completând formularul online. Confirmarea ar trebui să fie primită în intervalul 24-28 aprilie 2017. Nu se percepe taxă de participare, organizatorii asigură cazarea și masa pe perioada evenimentului, și există și posibilitatea decontării transportului. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
”Gheorghe Șincai” Association of History Students and ”Simion Mehedinți” Geographical Association, both belonging to the University Oradea, organize the 18th edition of the Students' National Scientific Paper Sessions ”Science. Culture. Civilisation” at Oradea between the 5th of May and the 7th of May 2017. The event is addressed to bachelor, master and PhD students in History, Geography and related fields, from Romania and abroad. The geographical section bears the name of the late University Professor Gheorghe Măhăra, PhD, and covers a wide variety of subjects: Physical Geography, Human Geography, Regional Geography and Territorial Planning.
Registration is possible before or on the 23rd of April 2017, by filling in and submitting the online form. A notification regarding the acceptance should be received between the 24th and the 28th of April 2017. There is no registration fee. The organizers take care of the accommodation and meals of the participants and there is a possibility to cover the transport costs. More details are available in the call for papers.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu