URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

5 apr. 2016

Simpozionul GeoPreVi 2016 Student, 20 mai 2016, București. 2016 GeoPreVi Students' Symposium, 20 May 2016, Bucharest

Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în colaborare cu A.S.C.B., organizează prima ediție a simpozionului GeoPreVi 2016 Student. Evenimentul va avea loc vineri, 20 mai 2016, și se adresează exclusiv studenților și masteranzilor de la facultățile din domeniul geodeziei, teledetecției, fotogrametriei, cartografiei digitale și GIS, măsurători inginerești și cadastru. Limbile oficiale ale simpozionului sunt română și engleză.
Participarea la simpozion este posibilă pentru cei care au completat și trimis talonul de participare și rezumatul lucrării propuse pentru prezentare la adresa geoprevi.student@gmail.com până la data de 1 aprilie 2016. Decizia privind acceptarea lucrării va fi primită pe e-mail de fiecare autor în parte, urmând ca taxa de participare de 50 lei să fie plătită până în 29 aprilie 2016, aceasta fiind și data limită pentru trimiterea lucrării in extenso la adresa menționată, în vederea publicării. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Masa festivă de după simpozion este opțională și costă încă 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile pe site și în invitație.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, in cooperation with A.S.C.B., organizes the first edition of the GeoPreVi Students' Symposium on Friday, 20 May 2016. The event is dedicated exclusively to bachelor and master degree students whose faculties are in the field of geodesy, remote sensing, photogrammetry, digital cartography and GIS, engineering measurements and survey. The official languages of the symposium are Romanian and English.
Participation to the symposium is possible for those who filled in and submitted the registration form (available only in Romanian) and the abstract of the paper proposed for presentation to the address geoprevi.student@gmail.com before or on April the 1st, 2016. The decision regarding the acceptance of the paper will be received by each author by e-mail. The registration fee of 50 lei should be paid before or on the 29th of April 2016. This date is also the deadline for the submission of the full paper to the above-mentioned e-mail address, for publication. Awards will be given for the best papers. The gala dinner after the symposium is an optional event and it costs another 50 lei. More information is available (in Romanian only) on the website and in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu