URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

20 iul. 2015

Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu”, 19-21 august 2015, Constanța. Symposium of Applied Climatology ”I. F. Mihăilescu”, 19-21 August 2015, Constanța

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universității ”Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Universitatea din Oradea și cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare din țară și din străinătate, organizează în perioada 19-21 august 2015 Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu”. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc miercuri, 19 august 2015, în vreme ce joi și vineri, 20 și 21 august 2015, se va organiza o aplicație de teren în Delta Dunării și nordul Dobrogei.
Înscrierea la conferință era posibilă până la data de 15 martie 2015, până când trebuia trimis și rezumatul lucrării propuse la adresa de e-mail symposiumclimatology@yahoo.ro. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să fi parvenit autorilor până la 20 martie 2015. Lucrările complete trebuiau trimise, în vederea publicării, până în 20 mai 2015, dată până la care trebuia plătită și taxa de participare, în valoare de 40 EURO, la care se adaugă, opțional, 70 EURO pentru aplicația de teren. Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt scutiți de plata taxei de participare. Notificarea privind acceptarea lucrării finale trebuia să sosească până la data de 1 iulie 2015. Alte informații sunt disponibile (în engleză) în circulară.
Between 19 and 21 August 2015, the Faculty of Natural and Agricultural Sciences within Ovidius University of Constanța organizes the Symposium of Applied Climatology ”I. F. Mihăilescu”, in partnership with the University of Oradea and other Romanian and foreign academic institutions. The paper sessions of the symposium will take place on Wednseday, 19 August 2015. Thursday and Friday, 20 and 21 August 2015, a fieldtrip to the Danube Delta and the North of Dobrudja will be organized.
Registration to the conference was possible until the 15th of March 2015, which was also the deadline for submitting the abstract to the e-mail address symposiumclimatology@yahoo.ro. A notification regarding the acceptance of the paper should have been received by the authors no later than the 20th of March. The full papers should have been submitted for publication on or before the 20th of May 2015. This day was also the deadline for the payment of the registration fee of 40 EURO and optionally the additional fieldtrip fee of 70 EURO. Bachelor, master and PhD students do not have to pay the registration fee. The notification regarding the acceptance of the full paper should have been received by the authors before or on the 1st of July 2015. More information is available in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu