URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

18 apr. 2015

Simpozionul Științific Internațional ”Societatea informațională și dezvoltarea durabilă”, 24-25 aprilie 2015, Azuga. ”Information Society and Sustainable Development” International Scientific Symposium, 24-25 April 2015, Azuga

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Studii și Cercetări Economice de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, în colaborare cu Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează cea de-a doua ediție a Simpozionului Științific Internațional ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” (ISSD 2015) în perioada 24-25 aprilie 2015 la Azuga. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc vineri, 24 aprilie 2015, în vreme ce sâmbătă, 25 aprilie, va fi organizat un program turistic.
Înscrierea la simpozion a fost posibilă până în 10 martie 2015, totodată trimițând un rezumat al lucrării propuse, urmând acest link. Cei care au primit o notificare de acceptare trebuiau să trimită lucrarea integrală până în data de 15 martie 2015. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare de 30 EURO (sau echivalent lei) trebuia plătită până în 25 martie 2015. Toate detaliile sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a simpozionului și în invitație.
On 24 and 25 April 2015, the Center of Study and Economic Research of the Faculty of Economic Sciences within the Petroleum-Gas University of Ploiești, together with the Center of Fundamental and Applied Economic Studies of the Faculty of Economics and Business Administration within ”Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu organizes the second edition of the ”Information Society and Sustainable Development” (ISSD 2015) International Scientific Symposium at Azuga. The sessions of the symposium will take place on Friday, 24 April 2015, while a tourism programme will be organized on Saturday, 25 April 2015.
Registration for the synposium was possible until the 10th of March 2015, also by submitting an abstract of the proposed paper following this link. Those receiving a notification of acceptance should have submitted the full paper by 15th of March 2015. If the paper is accepted, the registration fee of 30 EURO should have been paid by 25th of March 2015. All the details are available on the symposium website and the call for papers.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu