URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

5 sept. 2014

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 17-19 octombrie 2014, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 17-19 October 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 17-19 octombrie 2014 cea de-a 34-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, cu sprijinul Asociației Științelor Regionale de Limbă Franceză. Evenimentul sărbătorește, totodată, 110 ani de învățământ geografic la universitatea ieșeană. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 17 octombrie, și sâmbătă, 18 octombrie 2014. Lucrările vor fi prezentate preponderent în limba franceză. Duminică, 19 octombrie 2014, va fi organizată o aplicație de teren în nordul Moldovei și în Bucovina.
Înscrieri la lucrările seminarului se puteau face până în data de 31 august 2014. În acest sens, trebuia completat formularul online, disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării. De asemenea, tot până atunci trebuia achitată taxa de participare în valoare de 200 RON (150 RON pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 RON în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din nordul Moldovei și Bucovina. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 34th edition of the debates at ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference between the 17th and 19th of October 2014, with the support of the Association of Regional Sciences of French Language. The paper sessions will take place on Friday, 17 October, and Saturday, 18 October 2014, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). Papers will be presented mainly in French. On Sunday, 19 October 2014, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
The deadline for the registration at the conference was 31 August 2014. To register, one should have filled the online form, available here, including an abstract of their paper. The registration fee is 50 Euro and payment can be done upon arrival in Iași. The fieldtrip to northern Moldavia and Bucovina is optional and costs additionally. Further information is available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu