URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 mar. 2014

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 16-18 mai 2014, București - Brașov. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 16-18 May 2014, Bucharest - Brașov

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 16-18 mai 2014 cea de-a șasea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 16 mai 2014, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. Se va pleca spre Brașov, cu o pauză de prânz și o vizită la Sinaia, la castelul Peleș. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Brașov, la Facultatea de Management a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 17 mai 2014. În ultima zi, 18 mai 2014, se va pleca într-o aplicație de teren pe traseul Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie și să trimită rezumatul lucrării la adresa geosymposium_landscapes@yahoo.com până în 20 aprilie 2014  și să achite taxa de participare în valoare de 250 RON (plus, opțional, 75 RON pentru aplicația de teren) până la data de 25 aprilie 2014. Studenții și masteranzii pot participa gratuit, însă doar la sesiunea de postere din dimineața zilei de 16 mai 2014. Detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the sixth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 16th and the 18th of May, 2014. The symposium will start on Friday, 16 May 2014, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. Then, participants will go to Brașov. On their way, they will stop for lunch and a visit to Peleș Castle in Sinaia. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Brașov, at the Faculty of Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 17 May 2014. On the last day, 18 May 2014, a fieldtrip will be organized on the route Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - Bucharest.
Those who wish to participate must register and submit the abstract of their paper to the address geosymposium_landscapes@yahoo.com until the 20th of April, the latest, and pay the registration fee of 250 EURO (fieldtrips included) by 25th of April, 2014. Bachelor and Master Degree students may participate for free, but only at thje poster session organized in the morning of 16 May 2014. More details are available in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu