URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

19 aug. 2013

Conferința ”Provocări pentru România în cadrul Strategiei Orizont 2020”, 18 octombrie 2013, București. Conference on ”Challenges for Romania within Horizon 2020”, 18 October 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 18 octombrie 2013, la sediul INCERC din București, cea de-a șasea ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. De data aceasta, tema este ”Provocări pentru România în cadrul Strategiei Orizont 2020, programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare-dezvoltare în perioada 2014-2020: pregătirea parteneriatelor europene pentru cercetare și dezvoltare tehnologică privind sustenabilitatea construcțiilor și a mediului construit”.
Înscrierea la conferință se face exclusiv prin completarea online a talonului de participare până la data de 1 septembrie 2013. Tot până la această dată trebuie trimis rezumatul lucrării, la adresa conferences@incd.ro. Lucrarea, în formă finală, trebuie trimisă la aceeași adresă de e-mail până la data de 1 octombrie 2013. Alte detalii sunt disponibile în prima circulară.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the sixth edition of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 18 October 2013. This time, the conferences focuses on ”Challenges for Romania within Horizon 2020 - the EU Framework Program for Research and Innovation 2014-2020: Preparing European Partnerships in Research and Technological Development for Sustainable Constructions and Built Environment”.
Registration to the conference can be made exclusively online by filling the registration form before September 1, 2013. The same date is the deadline for sending the abstract of the proposed paper to conferences@incd.ro. The full paper should be send to the same e-mail address before October 1, 2013. Other details are available in the first call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu