URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

12 ian. 2013

Simpozionul internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”, 18-20 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Symposium, 18-20 April 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 18 și 20 aprilie 2013, al doilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Primirea și înregistrarea participanților va începe din 18 aprilie, dar lucrările simpozionului vor avea loc vineri, 19 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 20 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2013, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 20 martie 2013. Taxa de înscriere, care trebuie plătită până la 15 aprilie 2013, este de 100 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second ”Tourism and Durable Development” International Symposium between 18 and 20 April 2013. Participants will be received starting from the 18th of April, but the sessions will take place on Friday, April 19, in the main building of the faculty. On Saturday, the 20th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2013, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 20, 2013. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and should be paid prior to April 15, 2013. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu